Facebook Twitter
Jesteś tutaj: Co nowego w prawie » Pięciolatki obowiązkowo do zerówki

Pięciolatki obowiązkowo do zerówki


Od września 2011 r. każdy pięciolatek musi odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Maluchy można posłać do przedszkoli lub zerówek znajdujących się przy szkołach podstawowych.

Prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego zostało przekształcone w obowiązek - wynika z przepisów ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, które weszły w życie 1 września 2011 r. To jeden z elementów obniżenia wieku szkolnego. Ustawodawca postanowił bowiem, że we wrześniu 2012 r. wszystkie sześciolatki będą musiały pójść do pierwszej klasy.

Zgodnie z nowymi przepisami dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W tym roku szkolnym dotyczy więc dzieci urodzonych w roku 2006, ale też dzieci z rocznika 2005, które w roku szkolnym 2011/2012 nie skorzystały z możliwości wcześniejszego pójścia do szkoły.

Obowiązek zapewnienia edukacji najmłodszych został nałożony na gminy. Jeżeli droga z domu do najbliższego przedszkola lub oddziału zorganizowanego przy szkole podstawowej przekracza 3 km, gmina powinna zorganizować bezpłatny transport i opiekę podczas przewozu lub zwrot kosztów przejazdu, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Więcej zajęć w alternatywnym przedszkolu

Zmienił się też minimalny tygodniowy wymiar zajęć świadczonych w punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego nauczania, wychowania i opieki. Od 1 września 2011 r. jest to od 12 do 25 godzin. Wymiar 12 godzin przewidziano dla grupy liczącej od 3 do 12 dzieci. W grupie od 13 do 16 dzieci będzie to 16 godzin, w grupie od 17 do 20 dzieci - 20 godzin, a w grupie od 21 do 25 dzieci - 25 godzin.

Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 143 poz. 839).


Źródło: Serwis Aktualności LexPolonica LexPolonica

Copyright © 2010 - 2014 Wolters Kluwer, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa