Facebook Twitter Goldenline Google plus Youtube
Jesteś tutaj: Studia prawnicze
201407 1+1

Studia prawnicze: wszystko, o czym powinien wiedzieć student prawa!

Polecamy

14.07.2014
Kwestie udostępniania dokumentacji medycznej zostały uregulowane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (dalej jako ustawa), ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotne oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z...Więcej…

25.07.2014
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego działające przy Uniwersytecie Wrocławskim zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową "Międzynarodowa Ochrona Praw Człowieka - współczesne problemy na....Więcej…
23.07.2014
Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński to najwyżej notowane polskie uczelnie w światowym rankingu CWUR - The Center for World University Rankings.....Więcej…
17.07.2014
Konferencja pt. „Intellectual Property Law - European Unitary Patent" odbędzie się w dniu 21.07.2014 r. o godz. 10.00 na Wydziale Prawa....Więcej…
16.07.2014
Studenci IV lub V roku prawa, a także absolwenci mogą ubiegać się o staż w Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda. Staż....Więcej…

Prawo i Studia

23.07.2014
W kodeksie cywilnym ma się pojawić doprecyzowanie prawnej definicji dokumentu, w myśl której dokumentem będzie także „nośnik informacji umożliwiający jej odtworzenie"....Więcej…
22.07.2014
W naszych publikacjach zatytułowanych „ABC Prawa" staramy się wyjaśnić możliwie przystępnym językiem te pojęcia lub instytucje prawne, które występują w codziennym....Więcej…
15.07.2014
Większość posłów opowiedziała się za nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Przyjęto m.in. poprawki dotyczące zniesienia opłat za drugi kierunek studiów....Więcej…
(12 głos(y)(ów), średnia: 4.75 z 5)

Wekslowe zabezpieczenie roszczeń pracodawcy za mienie powierzone - Co to jest deklaracja wekslowa?

Spis treści
Wekslowe zabezpieczenie roszczeń pracodawcy za mienie powierzone
Zabezpieczenie wekslowe pracodawcy
Co to jest weksel in blanco?
Co to jest deklaracja wekslowa?
Jakie niebezpieczeństwa dla pracownika niesie wystawienie weksla in blanco?
Co oznacza klauzula bez protestu?
Jakie korzyści dla pracodawcy wynikają z wekslowego zabezpieczenia mienia powierzonego?
Wszystkie strony

Co to jest deklaracja wekslowa?


Deklaracja wekslowa jest umową stron zwaną także porozumieniem wekslowym, która wskazuje, w jaki sposób weksel in blanco powinien być wypełniony. Chodzi tu o określenie okoliczności uprawniających remitenta weksla in blanco (np. pracodawcę) do jego wypełnienia.

W przytoczonym na wstępie przykładzie deklaracji wekslowej, pracodawca uprawniony będzie do wypełnienia weksla własnego in blanco w „każdym czasie, w przypadku stwierdzenia niedoboru w powierzonym mieniu”. Gdy to nastąpi pracodawca będzie mógł:

  • wypełnić weksel - na sumę odpowiadającą ustalonej szkodzie oraz wpisać termin i miejsce płatności weksla;
  • wezwać pracownika do zapłaty tej kwoty w oznaczonym na wekslu terminie.

Jeżeli pracodawca nie określi terminu i miejsca płatności weksla, znajdą zastosowanie przepisy Prawa wekslowego, zgodnie z którymi weksel bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem, natomiast w braku osobnego oznaczenia, miejsce wystawienia weksla własnego uważa się za miejsce płatności.

Ważność weksla in blanco nie jest uzależniona od istnienia deklaracji wekslowej, która ma przede wszystkim znaczenie dowodowe. Deklaracja wekslowa ma istotne znaczenie i powinna być stosowana w praktyce. Zabezpiecza ona wystawcę weksla in blanco – pracownika, przed wypełnieniem weksla niezgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem. Nie zabezpiecza jednak pracownika przed puszczeniem weksla w obieg w drodze indosu, ale o tym poniżej.Copyright © 2010 - 2014 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa