Facebook Twitter
Jesteś tutaj: Studia prawnicze

Studia prawnicze: wszystko, o czym powinien wiedzieć student prawa!

Polecamy

08.11.2014
Strony, ich organy lub przedstawiciele ustawowi występujący w procesie sądowym mają uprawnienie do reprezentowania siebie samodzielnie bądź przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika procesowego. Więcej…

01.12.2014
Dnia 4 grudnia 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się Konferencja Naukowa Prawa Budowlanego i Nieruchomości pt.....Więcej…
14.11.2014
Mateusz Mrozek z Uniwersytetu Warszawskiego został nowym przewodniczącym Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PS RP). Swoją funkcję będzie pełnił od stycznia 2015....Więcej…
12.11.2014
Instytut Allerhanda oferuje możliwość odbycia czteromiesięcznego stażu na stanowisku Asystent Opiekuna Merytorycznego III Polskiego Kongresu Prawa Podatkowego 2015. .Więcej…
08.11.2014
Drużyna studentów z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zwyciężyła w międzynarodowym konkursie prawniczym, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt....Więcej…

Prawo i Studia

26.01.2015
W poniższej publikacji przedstawiamy kolejne akty prawne, jakie zakwalifikowaliśmy do rankingu naszej kancelarii dotyczącego najważniejszych zmian w prawie z 2014 r. .Więcej…
23.01.2015
W poniższej publikacji przedstawiamy kolejne akty prawne, jakie zakwalifikowaliśmy do rankingu naszej kancelarii dotyczącego najważniejszych zmian w prawie z 2014 r. .Więcej…
07.01.2015
Nowy Rok to doskonała okazja, aby życzyć sobie wzajemnie wszystkiego najlepszego. Korzystając z tej okazji, nasza kancelaria chciałaby życzyć Państwu, aby....Więcej…
(12 głos(y)(ów), średnia: 4.75 z 5)

Wekslowe zabezpieczenie roszczeń pracodawcy za mienie powierzone - Co to jest deklaracja wekslowa?

Spis treści
Wekslowe zabezpieczenie roszczeń pracodawcy za mienie powierzone
Zabezpieczenie wekslowe pracodawcy
Co to jest weksel in blanco?
Co to jest deklaracja wekslowa?
Jakie niebezpieczeństwa dla pracownika niesie wystawienie weksla in blanco?
Co oznacza klauzula bez protestu?
Jakie korzyści dla pracodawcy wynikają z wekslowego zabezpieczenia mienia powierzonego?
Wszystkie strony

Co to jest deklaracja wekslowa?


Deklaracja wekslowa jest umową stron zwaną także porozumieniem wekslowym, która wskazuje, w jaki sposób weksel in blanco powinien być wypełniony. Chodzi tu o określenie okoliczności uprawniających remitenta weksla in blanco (np. pracodawcę) do jego wypełnienia.

W przytoczonym na wstępie przykładzie deklaracji wekslowej, pracodawca uprawniony będzie do wypełnienia weksla własnego in blanco w „każdym czasie, w przypadku stwierdzenia niedoboru w powierzonym mieniu”. Gdy to nastąpi pracodawca będzie mógł:

  • wypełnić weksel - na sumę odpowiadającą ustalonej szkodzie oraz wpisać termin i miejsce płatności weksla;
  • wezwać pracownika do zapłaty tej kwoty w oznaczonym na wekslu terminie.

Jeżeli pracodawca nie określi terminu i miejsca płatności weksla, znajdą zastosowanie przepisy Prawa wekslowego, zgodnie z którymi weksel bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem, natomiast w braku osobnego oznaczenia, miejsce wystawienia weksla własnego uważa się za miejsce płatności.

Ważność weksla in blanco nie jest uzależniona od istnienia deklaracji wekslowej, która ma przede wszystkim znaczenie dowodowe. Deklaracja wekslowa ma istotne znaczenie i powinna być stosowana w praktyce. Zabezpiecza ona wystawcę weksla in blanco – pracownika, przed wypełnieniem weksla niezgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem. Nie zabezpiecza jednak pracownika przed puszczeniem weksla w obieg w drodze indosu, ale o tym poniżej.Copyright © 2010 - 2014 Wolters Kluwer, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa