Facebook Twitter
Jesteś tutaj: Studia prawnicze » Artykuły » Praktyki w najlepszej kancelarii? Sprawdź, jak to zrobić!

Praktyki w najlepszej kancelarii? Sprawdź, jak to zrobić!


Dostanie się na praktykę do dobrej kancelarii jest tak samo trudne jak zdobycie świetnie płatnej pracy. O czynnikach branych pod uwagę przy wyborze kandydatów, zadaniach powierzanych praktykantom oraz korzyściach wypływających z praktyk mówią sami pracownicy kancelarii zatrudniający studentów!

Dlaczego kancelarie przyjmują na praktyki?

Kancelarie prawne często przyjmują studentów prawa IV i V roku na bezpłatne praktyki studenckie, ponieważ szukają dobrej, wykwalifikowanej kadry na przyszłość. Prawnicy przyznają, że dzięki stażom mogą sprawdzić „przydatność" danego studenta, czyli swojego ewentualnego przyszłego pracownika..

- W trakcie praktyk odbywających się w naszej firmie jesteśmy w stanie wybrać osoby, które zostaną u nas zatrudnione po zdaniu egzaminu na aplikację. W ten sposób możemy sprawdzić, czy student szybko się uczy, jak reaguje w sytuacji stresowej oraz czy odnalazł się wśród innych pracowników kancelarii - powiedział Hubert Masiota, adwokat z Kancelarii Masiota - adwokaci i radcowie prawni.

Jarosław Wieczorkiewicz, Partner Associate w D.Dobkowski sp.k., kancelarii stowarzyszonej z KPMG, zapytany, dlaczego kancelaria przyjmuje studentów na praktyki, odpowiedział:

- Chcemy mieć kontakt ze środowiskiem studentów. Być może będą w przyszłości naszymi pracownikami. Dbamy też o „rozpoznawalność" i dobrą markę kancelarii, również w środowisku studentów i absolwentów prawa.

Adwokat z Kancelarii Nartowski Trojanowska Adwokaci Spółka Partnerska, Wojciech Nartowski, oświadczył, że:

- Bardzo chętnie przyjmuję studentów na praktyki. Uważam, że jako ich starszy i nieco bardziej doświadczony kolega mogę podzielić się z nimi swoją wiedzą, pokazać, jak prawo wygląda w praktyce, a nie tylko w kodeksach. Ponadto niezwykłą przyjemność sprawia mi patrzenie na młodych, wciąż pełnych zapału do pracy młodych kolegów. Jestem przekonany, że również ja mogę się od nich wiele nauczyć.

Podobnego zdania jest adwokat z Kancelarii Freliszka i Karwowski Adwokacka Spółka Partnerska, Michał Karwowski, który uważa, że kancelaria przyjmując studentów na praktyki, zyskuje wsparcie młodych, energicznych ludzi ze świeżym podejściem do pracy zawodowej.

Poprzeczka dla studentów

Studenci prawa, którzy chcą aplikować na praktyki do najlepszych kancelarii, muszą się liczyć z tym, że poprzeczka jest zawieszona wysoko. Przede wszystkim liczy się duża wiedza prawnicza z przedmiotów praktycznych (prawo cywilne, karne, handlowe, procesowe), która najczęściej sprawdzana jest za pomocą testu oraz rozmów kwalifikacyjnych.

Każda kancelaria ma też swoje własne wytyczne i oczekiwania od kandydatów. Przykładowo Renata Urowska - partner Kancelarii Prawnej Renata Urowska i Wspólnicy sp. k. wskazuje, że w praktyce najlepiej sprawdzają się studenci, którzy zdobyli już na studiach "wstępne" przygotowanie do pracy w zawodzie. Dlatego Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp. k. najchętniej przyjmuje studentów, którzy ukończyli co najmniej III rok studiów prawniczych i są zainteresowani zdobywaniem doświadczenia w zakresie dziedzin, w jakich Kancelaria obsługuje Klientów. Naturalnie, miło widziane są również inne dodatkowe umiejętności.


Zazwyczaj dla kancelarii średnia ocen nie ma kluczowego znaczenia.

- Średnia ocen nie jest żadnym wyznacznikiem zdolności studenta do wykonywania zawodu prawnika. Bardzo często zdarza się, że student o niskich ocenach jest doskonały w praktycznym zastosowaniu przepisów i sporządzaniu pism procesowych - powiedział mi adwokat Wojciech Nartowski.

Właściciele kancelarii dużą uwagę zwracają na cechy osobowościowe praktykantów. Na przyjęcie na praktyki mają szansę studenci ambitni, dobrze zorganizowani, odpowiedzialni, otwarci na naukę, sumienni, a także sympatyczni.

- Szukamy praktykantów inteligentnych, skrupulatnych, zaangażowanych w pracę i chcących uczyć się - oznajmił adwokat Michał Karwowski.

Prawnicy zgodnie przyznają, że istotnym atutem jest znajomość języków obcych na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym:

- Ze względu na międzynarodowy zasięg kancelarii wymagamy od swych praktykantów doskonałej znajomości co najmniej jednego języka obcego. Dodatkowym atutem jest znajomość języka włoskiego bądź francuskiego - przyznał adwokat Hubert Masiota.

Jak dostać się na praktyki?

Jeśli jesteś zainteresowany odbyciem praktyki, złóż swoje CV i list motywacyjny w siedzibie kancelarii lub wyślij je drogą e-mailową. Informacje o możliwości odbywania praktyk i rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych kancelarii albo na portalach studenckich (w tym w e-katedrze). Prawnicy oceniają nadesłane CV i listy motywacyjne, a następnie zapraszają wybrane osoby na rozmowy kwalifikacyjne.

- Gdy jakaś aplikacja nas zaciekawi, dzwonimy i zapraszamy taką osobę na spotkanie. Podczas niego staramy się poznać zainteresowania i rzeczywistą chęć nauki oraz pracy z nami. Najważniejsze jest pierwsze wrażenie, swoboda wypowiedzi i umiejętność zainteresowania swoją osobowością - powiedział adwokat Wojciech Nartowski.

Zamiast parzenia kawy

Studenci, którzy decydują się na praktyki w kancelarii prawnej, nie parzą przysłowiowej kawy, lecz mają prawdziwe szanse na nabycie ważnych umiejętności. Kancelarie chcą w tym czasie przyjrzeć się praktykantom, dlatego zlecają im konkretną pracę.

- Studenci odbywający praktykę zajmują się głównie sprawami administracyjno-formalnymi
i pomocniczymi, dzięki czemu mogą dotknąć każdego z aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Każdy z praktykantów otrzymuje jedno lub więcej zadań merytorycznych na odpowiednim poziomie. Jeśli w wyniku wykonania zadania w jakiś sposób wyróżni się i zostanie zauważony, może otrzymać ofertę pracy lub współpracy - stwierdził adwokat z Kancelarii Lis i Partnerzy, Dominik Hunek.

Adwokat Hubert Masiota powierza studentom wykonywanie prac pomocniczych, projektów tłumaczeń oraz redagowanie nieskomplikowanych pism:

- Każde pismo jest weryfikowane przez starszego prawnika. Staramy się nie podpowiadać gotowych rozwiązań, a jedynie udzielać wskazówek. Oczekujemy, że praktykant samodzielnie i swobodnie przedstawi optymalne rozwiązanie prawne w konkretnej sprawie.

W kancelarii prowadzonej przez adwokata Wojciecha Nartowskiego praktykant traktowany jest jak każdy inny pracownik:

- Student dostaje określone zadanie i ma wyznaczony czas na jego realizacje. Oczywiście w każdym momencie może poprosić o pomoc czy radę adwokata lub innych współpracowników.

Adwokat Michał Karwowski stara się, aby praktykanci poznali praktykę wykonywania zawodu prawnika w jak najszerszym zakresie:

- Powierzone zadania obejmują prowadzenie analiz orzecznictwa i piśmiennictwa związanego z konkretnymi kwestiami, rozwiązywanie wskazanych zagadnień prawnych, uczestnictwo w przygotowywaniu pism procesowych, a także zadania obejmujące kontakty z instytucjami wymiaru sprawiedliwości. Czasami zlecam praktykantowi wykonanie zadań o charakterze technicznym, np. analizę i porządkowanie akt. Staramy się stworzyć praktykantom warunki do samodzielnej realizacji powierzonych zadań, zapewniając im jednak stałe wsparcie doświadczonego prawnika.

Bezcenne doświadczenie

W większości kancelarii studenci odbywają praktyki bezpłatnie. Jednak jeśli prawnicy proponują praktykantom dalszą współpracę z kancelarią oraz realizację określonych zadań, wówczas praca świadczona jest za należytym wynagrodzeniem.

- Na początku studenci nie otrzymują wynagrodzenia finansowego. Jednak uważam, że wiedza, jaką mogą zdobyć, ucząc się od nas, jest bezcenna. Oczywiście, jeśli student jest wytrwały i stara się, a ja widzę, że jest dobry w tym, co robi, to po 2-3 miesiącach bezpłatnych praktyk proponuję mu pracę za odpowiednie wynagrodzenie. Wszyscy pracownicy mojej kancelarii, w tym również obecni aplikanci adwokaccy, zaczynali właśnie od praktyk studenckich i tak im się spodobało, że pracują dla mnie do dziś - oznajmił adwokat Wojciech Nartowski.

Elastyczny czas pracy

W większości kancelarii czas pracy każdorazowo zależy od możliwości studenta i zapotrzebowania kancelarii na tę pracę. Jest on kształtowany indywidualnie, tak aby nie kolidował z zajęciami studenta na uczelni oraz współgrał z czasem pracy kancelarii.

W kancelarii prowadzonej przez adwokata Wojciecha Nartowskiego studenci pracują tyle, ile chcą i tyle, na ile czas między zajęciami im na to pozwala:

- Najczęściej są to co najmniej 2 lub 3 dni w tygodniu, po kilka godzin. Oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę przychodzić częściej, to jest to jak najbardziej mile widziane. Nie widzę natomiast sensu odbywania praktyk raz w tygodniu czy dwa razy w miesiącu. W moim przekonaniu to mija się z celem, jakim jest przede wszystkim zdobycie doświadczenia. Jeśli student przychodzi na miesięczną praktykę i pojawi się dwa razy w kancelarii, to nie podpiszę się pod jego opinią, bo przez ten czas nie jestem w stanie stwierdzić, czy ten człowiek rzeczywiście zna się na tym, co robi.

Perspektywy na przyszłość

W opinii większości praktykujących od wielu lat prawników, dla przyszłej kariery prawniczej odbycie praktyk ma duże znaczenie.

Adwokat Wojciech Nartowski jest przekonany, że student nie ma lepszej możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego jak właśnie w czasie praktyk.

Podobnego zdania jest również adwokat Michał Karwowski. Dodaje on jeszcze:

- Dzięki praktykom studenci poznają pracę prawnika, która odbiega często od teorii wykładanej na uczelni. Pozwala to studentowi na poznanie poszczególnych korporacji prawniczych, określenie własnych zainteresowań zawodowych, a także świadomy wybór drogi kariery zawodowej,

Odbyta praktyka ułatwia studentom późniejsze znalezienie pracy i przybliża im wymagania przyszłych pracodawców. Najlepsi praktykanci mają szansę na dłuższe staże, a w dalszej perspektywie - na stałe zatrudnienie w kancelarii. Praktykanci są grupą, pośród której pracowników poszukuje w pierwszym rzędzie administracja kancelarii.

Dominika RowińskaCopyright © 2010 - 2014 Wolters Kluwer, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa