Facebook Twitter Goldenline Google plus Youtube
Jesteś tutaj: Aplikacje prawnicze » Aktualności

Aktualności - Aplikacje prawnicze

Przegląd prasy

Propozycje zmian w dyscyplinarkach notariuszy, nowa kara dla sędziów, sprawy z urzędu dla chętnych prawników - to tylko niektóre tematy najnowszego przeglądu prasy.
Więcej…

O ochronie danych osobowych na XVII Forum ADO/ABI

Kwestia uprawnień podmiotów danych oraz obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe będzie głównym tematem XVII Forum ADO/ABI, którego organizatorem jest Centrum Promocji Informatyki. Zainteresowani tymi zagadnieniami spotkają się 27 listopada br. w Warszawie.
Więcej…

Aplikanta można skreślić z listy po dwóch latach szkoleniowych

NSA 14 października br. wydał wyrok istotny dla aplikantów adwokackich powtarzających rok. Zgodnie z wyrokiem (sygn. akt II GSK 1351/13) ORA może skreślić aplikanta adwokackiego z listy korporacyjnej po upływie dwóch lat kalendarzowych, jeśli wcześniej w toku aplikacji uzyskał on zgodę na powtarzanie roku szkoleniowego.
Więcej…

Przegląd prasy

Niska zdawalność egzaminu notarialnego, szybsza reaktywacja sądów rejonowych, groźba paraliżu prokuratur rejonowych - to tylko niektóre tematy najnowszego przeglądu prasy.
Więcej…

Projekt „Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy”

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego zaprasza prawników do wzięcia udziału w projekcie "Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy", którego założeniem jest budowa lokalnych platform współpracy pomiędzy prawnikami-praktykami a lokalnymi organizacjami antydyskryminacyjnymi. Projekt ma na celu uruchomienie systemowej współpracy pomiędzy tymi podmiotami.
Więcej…

Wyniki egzaminu notarialnego

Komisje egzaminacyjne przeprowadzające w dniach 4-5 września 2014 r. egzamin notarialny podały już jego wyniki. Do egzaminu przystąpiło 425 osób, z których zdały 133.
Więcej…

Konferencja „Mediacja oraz inne polubowne formy rozwiązywania sporów prawniczych”

Mediacja jako metoda rozwiązywania sporu z udziałem mediatora, który wspiera przebieg negocjacji w celu uzyskania kompromisu pomiędzy stronami - to temat międzynarodowej konferencji naukowej „Mediacja oraz inne polubowne formy rozwiązywania sporów pracowniczych". Konferencja odbędzie się 23 października 2014 r. w siedzibie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Więcej…

Przegląd prasy

Powrót większości zlikwidowanych sądów rejonowych, proponowane zmiany w dyscyplinarkach rejentów, zmiany w kodeksie etyki radców prawnych - to tylko niektóre tematy najnowszego przeglądu prasy.
Więcej…

Konferencja „Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka”

5 listopada 2014 r. na WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się Ogólnopolska Konferencja „Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka". Spotkanie będzie poświęcone procesowi informatyzacji postępowania cywilnego, zarówno na etapie postępowania rozpoznawczego, jak i w ramach postępowania egzekucyjnego.
Więcej…

Konferencja "Wykorzystanie sądowych systemów informatycznych w pracy profesjonalnego pełnomocnika"

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu oraz Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznych wspólnie z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Wałbrzychu zapraszają na I Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wykorzystanie sądowych systemów informatycznych w pracy profesjonalnego pełnomocnika", która odbędzie się 28 października 2014 r. we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Więcej…
Strona 1 z 76
Copyright © 2010 - 2014 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa