Facebook Twitter
Jesteś tutaj: Aplikacje prawnicze » Aktualności » Aplikacja do zdawania egzaminu adwokackiego oraz radcowskiego

Aplikacja do zdawania egzaminu adwokackiego oraz radcowskiego


Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, że zdający tegoroczne egzaminy prawnicze - adwokacki oraz radcowski - są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Dla osób, które zdecydują się rozwiązywać zadania za pomocą sprzętu komputerowego, przygotowano wersję demonstracyjną Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych.

Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci - pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).

Minimalne wymagania, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;

 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);

 • system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3 , Windows Vista , Windows 7, Windows 8;

 • System operacyjny Windows 8.1 nie spełnia tego wymagania, aplikacja nie uruchomi się na tym systemie

 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1;

 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;

 • wolny port USB;

 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera;

 • odinstalowany program antywirusowy;

 • wyłączony wygaszacz ekranu;

 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja" / „wysoka wydajność";

 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;

 • wyłączone aktualizacje automatyczne

Pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań należy złożyć przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Aplikację można pobrać ze strony www.ms.gov.pl

 Copyright © 2010 - 2014 Wolters Kluwer, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa